Урок 14. Приемка на склад

Top  Previous  Next

Функция предназначена для обработки прихода предметов на склад, а именно:

oПриемка поставки

oПриемка от производства